• slider image 426
  • slider image 428
  • slider image 434
  • slider image 449
  • slider image 451
  • slider image 454
  • slider image 455
  • slider image 464
  • slider image 481
  • slider image 501
  • slider image 506
:::

All Photos

補校辦公室

自民國92年起獲縣府核准辦理補習學校,推廣終身學習,鼓勵社區有意向學之民眾至本校就讀補校,迄今民國105年已屆13年,已有百餘名同學透過本校補習學校取得國民中學學歷資格,協助社區居民終身學習。